Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” rozpoczyna pierwszy cykl spotkań konsultacyjnych poświęconych przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru obejmującego Gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gminę Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu – określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru jak również celów strategii.

Poza spotkaniami bezpośrednimi zaplanowano możliwość konsultowania poszczególnych, tworzonych części LSR z wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji – w tym elektronicznej. Zapraszamy do:

  • punktu konsultacyjnego w biurze LGD przy ul. Grunwaldzkiej 26 (dostępne ankiety papierowe),

jak również na stronę internetową www.partnerstwo-sowiogorskie.pl gdzie wkrótce pojawią się:

  • opracowane materiały ze spotkań do których będzie można wnosić uwagi za pośrednictwem formularza kontaktowego (e-mail)
  • ankieta elektroniczna /formularz google/
  • formularz składania uwag do poszczególnych części projektu LSR

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA ROZWÓJ OBSZARU?

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

Wkrótce pojawi się harmonogram warsztatów.

Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”