Spotkanie z rodzicami/ opiekunami prawnym dzieci zgłoszonych na półkolonie w czasie ferii zimowych zapraszamy 8 stycznia o godz. 17:00. Obecność obowiązkowa.