Dzieci uczęszczające na ferie zimowe do świetlicy w Głuszycy Górnej poza planem zajęć przewidzianym na ferie miały jeszcze dodatkowe atrakcje. Dzięki Radzie Sołeckiej z Głuszycy Górnej: (B.Wisniewka, M.Bryjak, G.Czepil, T.Trawczyński, T.Gryganiec, M.Wojciechowski, J.Zabłocka, J.Burchardt, A.Grenda), oraz Stowarzyszeniu „Pomoc dziecku” z Głuszycy i p. Leszkowi Żołnierukowi dzieci mogły wziąć udział w śnieżnym kuligu z ogniskiem i poczęstunkiem.  Mogły pojechać również na basen do Nowej Rudy-Słupiec, gdzie przez 2 godziny dzieci pod czujnym okiem opiekunów bawiły się i pływały. Zimowisko zakończyło się balem przebierańców, na który zaproszono maluchy z naszego przedszkola. Wszytkie dzieci dostały słodycze ufundowane przez Rade Sołecką w Głuszycy Górnej.  Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie wypoczynku dla dzieci gorąco dziękujemy.