Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim.
Od 19 lutego dla dzieci, które się do nas zgłosiły wystartowały zajęcia online z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Dzieci na zajęciach uczą się jak pozyskiwać grafiki oraz zdjęcia w różnych projektach. Poznają dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego oraz dowiedzą się przysługujących prawach autorskich. Cykl szkoleń online zakończy się w czerwcu bieżącego roku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).