Jest nam miło Państwa powiadomić, że Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy bierze udział w projekcie:
Sieć na Kulturę w podregionie wałbrzyskim”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
Główne cele projektu:
– podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych, samorządowych instytucji kultury,
– rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
– wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
Kolejne informacje na temat projektu wkrótce.