Miło nam poinformować o zakończeniu szkolenia adresowanego do dzieci i młodzieży z terenu Głuszycy w ramach projektu  „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zajęcia z „Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” ze względu na obostrzenia sanitarne odbywały się w formule on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na początku w szkoleniu uczestniczył pracownik Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, a od lutego do czerwca br. ośmiu młodych mieszkańców Głuszycy brało udział w cotygodniowych warsztatach. Uczestnicy przepracowali łącznie 31 godzin kursu komputerowego. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: wykorzystywanie grafiki i materiałów wizualnych dostępnych w Internecie, odszukiwanie darmowych materiałów, projektowanie materiałów promocyjnych (ulotka, plakat, zaproszenie) w programach internetowych takich jak np. Canva,  przygotowanie materiału wizualnego do druku. Kursanci poznali również różne ciekawe programy do edycji zdjęć i dowiedzieli się, jak stworzyć własną prostą stronę internetową. Dodatkowo szkolenie było uzupełnione także o materiały prawne dotyczące licencji Creative Commons oraz praw autorskich osobistych i majątkowych. Warto dodać, że zajęcia prowadzone „na odległość” przez trenera upływały w bardzo przyjaznej i twórczej atmosferze.

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jako partner projektu prowadzonego przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie zajmowało się koordynacją projektu na terenie gminy.  Dodatkowo jeden z pracowników wziął udział w szkoleniu i udzielał wsparcia młodym uczestnikom kursu. Dzięki realizacji zadania instytucja otrzymała 6 laptopów. W piątek 1 października wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w czytelni internetowej CK- MBP i otrzymali zaświadczenia poświadczające udział w szkoleniu, a także drobne upominki rzeczowe od Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Gratulacje za wytrwałość w zdobywaniu wiedzy przekazali Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański i Dyrektor Centrum Kultury-MBP Sabina Jelewska.

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za aktywność w czasie trwania projektu. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności wpłyną na rozwój zainteresowań młodych ludzi, co będzie owocnie wykorzystywane w czasie dalszej edukacji, jak również w życiu prywatnym.