Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty „Robotyka z LEGO® Education” prowadzone przez trenerów z KidsTech w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Warsztaty odbywać się będą o godz. 16.30-18.00 w środy w świetlicy wiejskiej w Grzmiącej.

Pierwsze zajęcia ruszają w środę 6 września. Na warsztaty zapraszamy dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Głuszyca od 6 roku życia. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 503 102 817.

Udział dzieci i młodzieży w warsztatach wymaga udzielenia pisemnej zgody przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. Formularz zgody dostępny jest poniżej:

formularz-zgody-na-udzial-w-warsztatach

Zajęcia są dofinansowane z budżetu Gminy Głuszyca ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.