Bezpłatna nauka j. angielskiego, taniec, nauka gra na gitarze, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty modelowania balonów, origami, tenis… – zapraszamy do korzystania z naszej oferty przez cały rok. Przyjmujemy także zapisy na aerobik.

P O N I E D Z I A Ł E K

15:00 – 17:00  J. angielski dla dzieci (zajęcia bezpłatne)

15:00 – 17:00  J. angielski dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)

15:00 – 16:00  Warsztaty modelowania balonów dla dzieci (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 17:00  Warsztaty modelowanie balonów dla młodzieży (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 18:00  Koło szachowe (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 20:00  Tenis (zajęcia bezpłatne)

W T O R E K

15:00 – 16:00 Warsztaty plastyczne dla dzieci (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 17:00 Warsztaty plastyczne dla młodzieży (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 20:00 Tenis (zajęcia bezpłatne)

16:30 – 19:30 Zajęcia dla Seniorów (projekt, grupa zamknięta)

17:00 – 20:00 Próba zespołu muzycznego

 

Ś R O D A

15:00 – 17:00 J. angielski dla dzieci (oddział dziecięcy, zajęcia bezpłatne)

15:00 – 17:00 J. angielski dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 17:00 Warsztaty orgiami dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 20:00 Tenis (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 20:00 Nauka gry na instrumentach muzycznych. Nauka gry na gitarze (zajęcia płatne)

17:00 – 20:00 Próba zespołu muzycznego

 

C Z W A R T E K

13:00 – 18:30 Nauka gry na instrumentach muzycznych. Nauka gry na gitarze (zajęcia płatne)

15:00 – 17:00 J. angielski dla dzieci (zajęcia bezpłatne)

15:00 – 17:00 J. angielski dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)

15:00 – 16:00 Warsztaty plastyczne dla dzieci (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 17:00 Warsztaty plastyczne dla młodzieży (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 18:00 Chór Seniorów i zajęcia dla Seniorów

16:00 – 20:00 Tenis (zajęcia bezpłatne)

18:30 – 20:00  Zajęcia muzyczne z zespołem The GREE Irish Team

 

P I Ą T E K

13:00 -14.00 Koło wokalne

14:00 -17:00 Nauka gry na instrumentach muzycznych. Nauka gry na gitarze (zajęcia płatne)

15:00 – 16:00 Warsztaty orgiami dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)

15:00 – 17:00 J. angielski dla dzieci (zajęcia bezpłatne)

15:00 – 17:00 J. angielski dla dorosłych (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 20:00 Tenis (zajęcia bezpłatne)

16:00 – 20:00 Próba młodzieżowego zespołu muzycznego

16:30 – 17:30 Taniec dla dzieci (grupa młodsza, zajęcia odpłatne – 20 zł/m-c)

17:00 – 18:30 Ognisko muzyczne (zajęcia bezpłatne)

17:30 – 18:30 Taniec dla dzieci (grupa starsza, zajęcia odpłatne – 20 zł/m-c)

18:00 – 20:00 Sekcja brydża sportowego. Nauka gry oraz turnieje (zajęcia bezpłatne)

18:30 – 20:00 Nauka gry na instrumentach muzycznych. Nauka gry na gitarze (zajęcia płatne)

 

Szczegółowe informacje pod tel. /0-74/84.56.334 lub 304

Znajdziesz nas także na Facebook