IMG_2731 IMG_2728 IMG_2730 IMG_2732Dwie grupy uczniów klas trzecich ze szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy odwiedziły bibliotekę. Celem wizyty było zdobycie wiedzy na temat historii książki. W najbardziej odpowiedniej ku temu scenerii, dzieci dowiedziały się o tym, że książka towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów, lecz jej forma zmieniała się znacząco wraz z upływem czasu (kamienne, gliniane, drewniane tabliczki , papirusowe zwoje, pergaminowe i papierowe kodeksy, elektroniczne wyświetlacze…)
Dzieci wykazały się dużą znajomością tematu, a uczniowie klasy III „b” pod kierunkiem swojej wychowawczyni pani Janiny Brzezińskiej przygotowały krótką inscenizację obrazującą kolejne etapy rozwoju książki.
To, że książka będzie istniała zawsze, jest pewne, lecz jaką formę przybierze w przyszłości???

Dowiedz się więcej o historii pisma, książki, biblioteki… http://www.ap.krakow.pl/whk/