Zapraszamy dzieci i młodzież mieszkające oraz odwiedzające w czasie wakacji teren Powiatu Wałbrzyskiego do udziału w Powiatowym Turnieju Pływackim, który odbędzie się  26 lipca o godz. 12:00 na obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ul. Dolnej.

Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 (w bibliotece- w godzinach pracy instytucji) na kasie przy basenie lub mailowo na adres: ckmbp@gluszyca.pL

Prosimy o zapoznanie się z regulamin turnieju dostępnym poniżej:

Regulamin Powiatowego Turnieju Pływackiego2024

Warunkiem koniecznym udziału w turnieju jest wypełnienie zgody na udział w turnieju przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.

Zgoda na udział w turnieju pływackim2024

Uwaga! W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych termin turnieju może ulec zmianie. W razie pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 74 84 56 334 w. 15 lub 502072246.

Do udziału w Powiatowym Turnieju Pływackim zapraszają: Starosta Wałbrzyski Leonard Górski i Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Burmistrz Głuszycy Roman Głód  oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.