W imieniDSC_0071u Burmistrza Głuszycy Pana Romana Głoda, Rodziców Sary-Mirosławy i Edwarda serdecznie dziękuję tym, którzy w ubiegłą niedzielę 1 lutego otworzyli swoje serca w geście pomocy 25-letniej głuszyczance chorującej na postępujący zanik mięśni i włączyli się w rozpoczętą akcję pomocy Sarze.

Serdecznie dziękuję za stworzenie niezwykłego klimatu podczas charytatywnego koncertu kolęd i pastorałek. Dziękuję tym, którzy grali i śpiewali dla Sary, a szczególnie: Orkiestrze Dętej działającej przy CK-MBP w Głuszycy, na czele z Panem Kapelmistrzem Eugeniuszem Leciem, uczniom Ogniska Muzycznego działającego przy Fundacji Katolicka Inicjatywa „Berit”,pod opieką nauczyciela gry na fortepianie Pani Eweliny Korby, dziękuję Pani Teresie Pietras, dzieciom uczęszczającym na zajęcia nauki gry na gitarze przy CK-MBP, pod opieką instruktora Pana Marcina Zalesia. Dziękuję Natalii Flis, którą przygotowała do występu Pani Angelika Szpat-instruktor CK-MBP. Słowa podziękowania kieruję do scholi dziecięcej, pod opieką Pani Beaty Tarasiuk oraz dziękuję solistom z koła wokalnego
i chórowi parafialnemu pod batutą Pana Radosława Zychala.

Dziękuję za współpracę przy organizacji koncertu Pani Sabinie Jelewskiej z Urzędu Miejskiego, pracownikom CK-MBP, wolontariuszom, którzy włączyli się w zbiórkę, szczególnie Paniom: Edycie Babicz i Paulinie Marczuk.

Z serca dziękuję mieszkańcom naszej Gminy, którzy okazali materialne i rzeczowe wsparcie dla Sary.

Monika Rejman

Dyrektor CK-MBP

                                                                                                                                                                                                         Zbiórka publiczna „Pomoc dla Sary” prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy trwa do 30 kwietnia 2015r. Nr konta Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy:
BZ WBK O/1 Głuszyca 73 1090 2314 0000 0001 1778 7084/ „Pomoc dla Sary”.