Osób uczestniczących w spotkaniach Koła jest z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Podsumowując rok 2011 Pani Prezes przypomniała wszystkie ważniejsze wydarzenia w Kole oraz nadała brązową odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Niewidomych” pani Stanisławie Niebylskiej. Uczestnicy, którzy przybyli na zaproszenie Pani Prezes mogli skosztować świątecznych potraw i choć przez chwilę oderwać się od swojej choroby i samotności.]]>