Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego w ramach projektu grantowego Nasze Góry Sowie Zadanie pn. SOWIOGÓRSKIE WARSZTATY FILMOWE

Cel zadania: Podjęcie działań mających na celu rozwój potencjału lokalnej społeczności z uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i klimatycznej współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”