UWAGA! Zajęcia organizowane na kompleksie boisk Orlik muszą spełniać wszystkie wyżej wymienione wymagania sanitarne:

  • zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób,
  • obowiązuje dezynfekcja sprzętu sportowego,
  • uczestnicy zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed
    i po zajęciach,
  • między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie.

W  drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy przestrzegać zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

Z pełną odpowiedzialnością zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!