OGŁOSZENIE O NABORZE

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy ogłasza nabór na dwóch instruktorów nauki pływania w związku z realizacją projektu pn.: „Głuszyccy Pływacy” w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinasowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy poszukuje dwóch instruktorów nauki pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Projekt „Umiem pływać” skierowany będzie do dzieci z terenu Gminy Głuszyca z klas I-III. Realizowany będzie od lipca do sierpnia 2018 roku na otwartym obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ulicy Dolnej 2. Weźmie w nim udział 30 dzieci, 2 grupy 15-osobowe. Każda z grup musi wypracować 20 godzin zajęć (2 godziny x 10 dni).
Zainteresowane osoby bądź firmy prosimy o przesłanie oferty zawierającej:
– imię i nazwisko instruktora z podaniem danych teleadresowych oraz kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację,
– oferowaną cenę brutto za godzinę lekcyjną kursu,
– w przypadku firm należy podać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz imiona i nazwiska instruktorów, którzy będą prowadzić kurs oraz przedstawić kopie ich dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Oferty można składać w terminie do 22.06.2018 r. do godziny 14:00 w siedzibie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca pok. nr 6 (Sekretariat), emailem na adres ckmbp@gluszyca.pl w tytule wiadomości, wpisując „Oferta nauki pływania” lub pocztą na w/w adres (decyduje data i godzina wpływu poczty).
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy

(-) Grzegorz Walczak

Głuszyca, 15.06.2018 r.