12 marca gimnazjaliści uczestniczący w  projekcie „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy” realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wzięli udział w kolejnym spotkaniu.  Prelekcję pod hasłem „Odkrywamy lokalne tajemnice” poprowadził przewodnik sudecki Mariusz Wojciechowski, jeden z założycieli grupy eksploracyjnej prowadzącej badania podziemnych obiektów, pozostałości po II wojnie światowej, znajdujących się na terenie naszej gminy.

Na wstępie pan Mariusz Wojciechowski  w zwięzły i bardzo interesujący sposób przedstawił młodzieży skomplikowane losy ziemi śląskiej przechodzącej spod panowania Piastów pod władanie  korony czeskiej, niemieckiej dynastii Habsburgów,  Królestwa Węgierskiego,  państwa pruskiego, oraz  Monarchii Austro-Węgierskiej i Rzeszy Niemieckiej. Szczególnie dużo uwagi  prelegent poświęcił okresowi II wojny światowej. W tym okresie teren Sudetów stał się dla Niemców idealnym miejscem na ulokowanie  przemysłu zbrojeniowego. Zaplanowano i realizowano budowę podziemnych fabryk, magazynów, labolatoriów. Przy ich drążeniu zginęło tysiące więźniów. Istnieją hipotezy, że miała się tu znajdować podziemna kwatera Hitlera oraz że tunele kryją zrabowane przez Niemców dobra i kosztowności, w tym słynną bursztynową komnatę.
Przez długie lata  nie było możliwości  przeprowadzenia jakichkolwiek badań dotyczących sztolni a dziwne i niebezpieczne zdarzenia przytrafiające  się osobom próbującym rozwiązać tajemnicę podziemnych budowli odstraszały potencjalnych badaczy. Możliwość  prowadzenia badań pojawiła się dopiero pod koniec lat 90 tych XX wieku.
Do dziś większość z podziemnych wyrobisk pozostaje niedostępna i okryta tajemnicą.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone znaczki imprezy a także „Paszporty”, w których utrwalane będą kolejne etapy projektu.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.