Od 19 lutego rozpoczyna się w głuszyckim Centrum Kultury-MBP cykl spotkań z powojenną historią Polski. Prelekcje, wykłady, pokazy multimedialne              i warsztaty będą adresowane nie tylko do uczniów głuszyckich szkół, ale także do każdego, kto interesuje się powojennymi dziejami Polski.

Już 19 lutego o godz. 11.oo w Galerii CK-MBP Mateusz Zbróg opowie o losach kombatantów Armii Krajowej, o tych, którzy nie zdecydowali się bądź też nie mogli wyjechać z domów po zmianie granic Polski po 1945 roku. Dopełnieniem prezentacji multimedialnej ,,O tych, którzy pozostali na Kresach”, będzie projekcja filmu pt. ,,Pani Weronika i jej chłopcy”.  Dokument opowiada o niezwykłej kobiecie, żołnierzu AK, łagierniczce, kpt Weronice Sebastianowicz oraz o jej kolegach – żołnierzach grodzieńszczyzny. Bohaterka pochodzi z Kresów Wschodnich, z terenu Wołkowyska, obecnie mieszka koło Grodna, jest Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

Spotkanie organizowane jest przez CK-MBP w Głuszycy, Civitas Christiana i Stowarzyszenie Odra-Niemen. Kolejne warsztaty, spotkania, prelekcje i pokazy multimedialne nt. powojennych dziejów Polski będą prowadzone przez pracowników IPN.

 

Szanowni Państwo,

Centrum Kultury to miejsce, którego rolą powinno być m.in. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, miejsce, w którym  należy promować nasze polskie dziedzictwo kulturowe, jako istotny element dziedzictwa europejskiego. Trudno budować współczesną zjednoczoną Europę, nie będąc świadomym własnej historii.  Poznanie dziejów i kultury Ojczyzny pozwala budować własną tożsamość przy jednoczesnym otwarciu się na inne kultury – jest to szczególnie ważne dla młodego pokolenia, które będzie stanowiło o naszej przyszłości.

 Cykl wykładów, prelekcji, pokazów multimedialnych czy filmów historycznych, jakie w najbliższym czasie będzie oferowało głuszyckie Centrum Kultury-MBP, ma na celu zarówno edukację historyczną młodego pokolenia, jak i  integrację tegoż pokolenia z najstarszymi mieszkańcami Głuszycy – z tymi, którzy są swoistymi świadkami historii, a którzy mogą się z nami podzielić swoim doświadczeniem. I choć spotkania są adresowane głównie do młodzieży szkolnej, zapraszam do udziału w nich  wszystkich mieszkańców zainteresowanych powojenną historią Polski.

Historia Polski po 1945 roku to temat trudny. Nie do końca nam znany, bo przecież najstarsze pokolenia nie miały okazji poznać w szkole powojennych losów Polski. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach docieramy do nowych, interesujących faktów, o jakich w końcu można głośno mówić.

 

Monika Bisek-Grąz

p.o. dyrektora Ck-MBP w Głuszycy