8 kwietnia rozpoczyna się kurs języka angielskiego, a 19 kwietnia języka niemieckiego. Kursy potrwają rok i zakończą się zdobyciem certyfikatu. Koszt to tylko 38 zł za miesiąc nauki. Zostały ostatnie wolne miejsca – zapraszamy.

Zajęcia z danego języka będą odbywały się dwa razy w miesiącu po dwie godziny zegarowe. W co drugi poniedziałek w miesiącu w godz. 16.30-18.30 język angielski, którego kurs rozpoczyna się już 8 kwietnia. W piątki język niemiecki – start 19 kwietnia o godz. 16.30. Zajęcia prowadzić będą lektorzy pracujący na co dzień  z osobami dorosłymi. Główny nacisk będzie kładziony na praktyczną naukę języka. Kurs potrwa rok (z dwumiesięczną przerwą wakacyjną) i zostanie zakończony możliwością egzaminu potwierdzonego certyfikatem. Zostały ostatnie wolne miejsca. Informacje i zapisy: tel. 74.8456.334 lub 500011575.