Spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” odbyło się w dniu 15 stycznia w wyremontowanej głuszyckiej bibliotece. Dzięki przeprowadzonym pracom przestrzeń gminnej instytucji kultury stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców chcących skorzystać z oferty czytelniczej i kulturalnej.
W ramach projektu przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji poddane zostały także stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzono również wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej oraz części instalacji centralnego ogrzewania.

Środki na remont i modernizację głuszyckiego Centrum Kultury pozyskane zostały w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał dotację dla Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Realizację projektu wsparła wkładem własnym Gmina Głuszyca. Całość zadania wyniosła 341 666,50 zł, z czego 80% dofinansowania pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, a 20% wartości zadania stanowi wkład Gminy Głuszyca.

-Podziękowania za finansowe wsparcie kierujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanego przez dyrektora Narodowego Centrum Kultury- dr . hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW oraz do burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Dziękuję osobom, które przygotowały wniosek projektowy oraz wszystkim, którzy dokładali starań, by inwestycja została właściwie zrealizowana– powiedziała p.o. dyrektora CK-MBP Sabina Jelewska.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód przekazał także podziękowania Panu Michałowi Dworczykowi, szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posłowi na Sejm RP.