Jan Karski – legendarny polski kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego był bohaterem muzyczno-literackiego spotkania zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego.

Losy tej niezwykłej postaci, splecione z historią państwa polskiego przedstawiła grupa teatralna „Warszawiaki”. Wraz z Ewą Junczyk-Ziomecką – prezesem Fundacji wprowadzili licznie zgromadzoną widownię w realia I i II wojny światowej, a także przybliżyli klimat Polski międzywojennej.

Spotkanie stanowiło niebywale atrakcyjną formę promocji książki Jana Karskiego pt.„Tajne państwo”. Złożyły się na nią oryginalnie zaprezentowane fakty historyczne (w formie prezentacji, komentarza, dialogu z widownią, cytowanych fragmentów książki), a także oprawa muzyczna: piosenki w wykonaniu „Mańki Druciak” (Matiny Bocheńskiej) oraz wspólny z widownią śpiew piosenek z okresu międzywojennego i z czasów okupacji (przy akompaniamencie akordeonowym Roberta Lipki).

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego przygotowała także pakiety książek i materiałów audiowizualnych dla przedstawicieli instytucji obecnych na spotkaniu, m.in. dla szkół, świetlic oraz głuszyckiej biblioteki.

Głuszycka odsłona projektu pod nazwą „Jan Karski – My Hero” odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Głuszycy Romana Głoda.

Bardzo dziękujemy Fundacji Jana Karskiego za niecodzienną lekcję historii oraz za przekazane materiały!

Wszystkie materiały, które otrzymaliśmy podczas spotkania, po zaewidencjonowaniu, będą dostępne dla czytelników.