Głuszycka biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek.

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange, która przekazuje dotację finansową. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Biblioteka będzie mogła wykorzystać dotację na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej
i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenia projektów o charakterze edukacyjnym.
W ramach projektu biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do internetu wszystkim użytkownikom.