NC W sobotę 6 września w wielu miastach Polski odbędzie się druga edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Podczas tegorocznej edycji czytać będziemy Trylogię, dzieło stworzone przez pierwszego polskiego noblistę Henryka Sienkiewicza „ku pokrzepieniu serc”.
Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy podobnie jak w poprzednich latach przyłącza się do ogólnopolskiej akcji. Patronat honorowy nad głuszycką akcją objęła Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec.
6 września w godzinach od 10:00 – 11:30 w Ogrodzie Jordanowskim Trylogię będą czytać zaproszeni goście oraz mieszkańcy Głuszycy.

Zgłoszenia osób chcących wziąć czynny udział w „Narodowym Czytaniu” przyjmujemy do 2 września 2014 r.  do godz. 17.   (Zgłoszenia: osobiście w siedzibie biblioteki, ul. Grunwaldzka 26).
Akcji będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa. Wszyscy uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą o Trylogii i jej autorze podczas quizu.