1

Wspomnienia mieszkańców z czasów przesiedleń na Dolny Śląsk były tematem spotkania organizowanego w CK-MBP przez współtwórcę filmu ,,Mój pierwszy dzień”  dra Ryszarda Kesslera, członka Europejskiego Instytutu Demokracji.

 Skąd przybyli na Dolny Śląsk nasi przodkowie? Jakie emocje towarzyszyły przesiedlanym do naszego regionu repatriantom z Wilna i Lwowa? Zainteresowani historią życia codziennego na ziemiach zachodnich byli gimnazjaliści, mieszkańcy Głuszycy oraz okolic, jak i seniorzy. Ci ostatni, po emisji dokumentu z cyklu ,,Mój pierwszy dzień”, dzielili się z licznie zgromadzoną publicznością własnymi historiami dotyczącymi przyjazdu z Kresów Wschodnich do Głuszycy i okolic oraz opowiadali, jak w 1945 roku wyglądało tu życie codzienne.

 To nie ostatnie spotkanie o takiej tematyce, organizowane przez głuszyckie Centrum Kultury-MBP, ponieważ w drugiej połowie października rusza realizacja projektu ,,Dziedzictwo Gór Sowich”, celem którego jest dotarcie i zarejestrowanie przez młode pokolenie historii dziadków, którzy pamiętają region z 1945 roku. Opowieści mieszkańców trzech gmin: Głuszycy, Walimia i Nowej Rudy, zostaną opublikowane wiosną 2014 roku.

4 3 2