Mieszkańców Głuszycy zapraszamy na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego: 19 października 2021 r. w godz. 10.30-13.00 w Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26.
✅Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Głuszycy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.
✅ W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w siedzibie Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
✅ Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.
✅ Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.
✅ Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.
Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.
✅ W związku z epidemią Covid-19 konsultacje udzielane będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
✅ Serdecznie zapraszamy !
✅ Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku