Projekt, realizowany dzięki udziałowi głuszyckiej biblioteki w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, był skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Podstawowym celem było rozbudzenie w młodych ludziach poczucia więzi z Małą Ojczyzną poprzez przekazanie im szerokiego spektrum wiedzy o własnym regionie w atrakcyjny i różnorodny sposób. Zamierzony cel został osiągnięty.
W efekcie działań biblioteki młodzież zdobyła wiedzę o złożonej przeszłości regionu, jego teraźniejszości, nietuzinkowych mieszkańcach a także perspektywach rozwoju.
Uczestnicy projektu posiedli również umiejętność dotarcia do informacji źródłowych, poznali wirtualne sposoby czerpania wiedzy o regionie oraz literaturę dotyczącą tej tematyki. Młodzież, poprzez uczestnictwo w wycieczkach pod opieką licencjonowanego Przewodnika Sudeckiego, poznała wszelkie walory regionu: rekreacyjne, krajobrazowe, turystyczne. Nabyła umiejętności pozwalające bezpiecznie korzystać z tych walorów oraz wiedzę dotyczącą odpowiedniego wyposażenia podczas wypraw, zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, a także sposobów udzielania pierwszej pomocy.
Realizacja projektu pozwoliła także na międzypokoleniową wymianę doświadczeń i informacji o historii i kulturze regionu. Dojrzali pasjonaci odkrywania lokalnych tajemnic, mieli możliwość zaprezentowania młodzieży swojej bogatej wiedzy oraz różnorodnych sposobów jej zdobywania i propagowania. Zachęcili młodzież do poznawania historii swoich rodzin i zgłębiania dziejów ziemi, która przez wieki należała do innych państw, a po drugiej wojnie światowej została zasiedlona polskimi osadnikami. Dzięki międzypokoleniowym spotkaniom gimnazjaliści  posiedli bezcenną wiedzę, niemożliwą do zdobycia z żadnych innych źródeł. Znacznie wzrosła ich świadomość tożsamości lokalnej oraz szacunek do spuścizny przodków żyjących tu przed wiekami. Młodzież uczestnicząca w projekcie przekonała się, że nasza najbliższa okolica jest skarbnicą niewyczerpanych możliwości aktywnego spędzania czasu a także licznych tajemnic do odkrycia.
Wzbogacona dzięki uczestnictwu w projekcie kolekcja regionalna książek i możliwość wglądu do zasobów biblioteki za pomocą Internetu znacznie podniosły standard usług oferowanych czytelnikom przez naszą placówkę.
Cennym efektem naszych działań związanych z realizacją projektu jest także nawiązany kontakt z liczną grupą osób i instytucji, które zadeklarowały gotowość dalszej  bezinteresownej współpracy.
W wyniku naszych działań w środowisku utrwalił się wizerunek biblioteki jako miejsca  przyjaznego, otwartego na nowe formy pracy z czytelnikiem, proponującego swym odbiorcom pogłębianie wiedzy, realizację własnych pasji, rozwój i rozrywkę.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest organizatorem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.