Szanowni Mieszkańcy,

2 października jest Międzynarodowym Dniem bez Przemocy,  ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku. Obchodzony jest w rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego. Jego celem jest propagowanie pokoju, tolerancji i bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez wprowadzanie edukacyjnych i społecznych programów przeciwdziałających agresji i przemocy.

W tym dniu Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Radni Rady Miejskiej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy będą przeprowadzać na terenie Gminy Głuszyca kampanię informacyjno – profilaktyczną dotyczącą problemu ,jakim jest przemoc. Akcja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w Gminie Głuszyca połączona jest z Dniem Białej Wstążki, która jest symbolem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Podsumowaniem akcji będzie zatańczenie zumby przez głuszyckich uczniów jako symbol sprzeciwu wobec jakichkolwiek form przemocy.