Nasza Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji obywatelskiej zainicjowanej przez  koalicję organizacji pozarządowych pod nazwą Razem ’89. W ramach akcji  przygotowano „Półkę Wolności” – wystawę książek poświęconych najnowszej historii Polski.  Znalazły się na niej wydawnictwa należące w stanie wojennym do tzw. „drugiego obiegu” oraz te, dzięki którym możemy prześledzić 25 lat przemian demokratycznych w naszym kraju. Zachęcamy do lektury!