W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017” do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz komputerowe urządzenia peryferyjne na kwotę 32.650,00 zł. (27.750,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Instytutu Książki, a 4.900,00 zł (15%) wkład własny).

Program „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Jego operatorem jest Instytut Książki, a środki pochodzą z MKiDN. Strategicznym celem tegorocznej, piątej edycji Programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Głuszycka biblioteka była także beneficjentem pierwszej edycji Programu w 2012 roku. Dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach poprzedniej dotacji (10.000 zł) możliwe stało się skomputeryzowanie procesów bibliotecznych.

W tej chwili trwają prace związane z instalacją nowego sprzętu.