Konsultacje społeczne w sprawie modernizacji i wyposażenia pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

12 września 2016r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Dyrektor Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy Monika Rejman ogłaszają dla Mieszkańców Głuszycy konsultacje społeczne w przedmiocie modernizacji i wyposażenia pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej, stanowiących część budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Konsultacje mają na celu zebranie informacji, poznanie oczekiwań i potrzeb Mieszkańców w zakresie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

1. Przedmiotem konsultacji jest opis planowanej modernizacji pomieszczeń bibliotecznych budynku będącego siedzibą Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

Etap pierwszy:

12 – 22 września 2016 r.: przeprowadzenie ankiety na temat potrzeby modernizacji pomieszczeń bibliotecznych, zebranie informacji, poznanie oczekiwań i potrzeb Mieszkańców w zakresie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy w związku z planowaną modernizacją części budynku, przy ul. Grunwaldzkiej 26 w ramach uchwalonego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020.

Etap drugi:

23 września o godz. 16.00: spotkanie dla mieszkańców, w celu przedstawienia koncepcji modernizacji pomieszczeń Biblioteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.

3. Punkt konsultacyjny będzie się mieścił w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 26 , w godzinach od 10.00 do 17.00 (za wyjątkiem czwartków).

4. Ankiety dostępne są w agendach biblioteki (wypożyczalnia, czytelnia, oddział dla dzieci – ul. Grunwaldzka 26. – parter)

5. Ankiety prosimy składać w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Grunwaldzka 26)

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ma zamiar złożyć wniosek do Instytutu Książki w Krakowie, Operatora Priorytetu 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Celem Priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu ogłoszono nabór na zadania związane z budową, rozbudową, remontem oraz wyposażeniem budynku biblioteki.

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 realizuje następujące cele szczegółowe Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

– dostosowanie bazy infrastrukturalnej bibliotek publicznych do zmieniających się potrzeb i standardów,

– stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotek publicznych, w tym służące podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców,

– zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, między innymi poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek,

– dokonanie zmian w infrastrukturze bibliotek przez ich dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych,

– rozwój partnerstwa publiczno-społecznego, a także partnerstwa pomiędzy instytucjami publicznymi (także szkołami) na rzecz czytelnictwa społeczności lokalnej.

Wymogiem formalnym złożenia wniosku o sfinansowanie budowy biblioteki jest przeprowadzenie konsultacji społecznych.

2016-ankieta-modernizacja-biblioteki