Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w  konkursie „Sport to moja pasja”. Zgłosiło się 9 osób prezentujących, jak ważną sprawą w życiu młodego człowieka jest aktywność fizyczna. Celem konkursu była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, wolnego od sięgania po używki, wskazanie wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez aktywną formę rekreacji, zachęcenie do aktywności sportowej i twórczej w czasie wolnym od obowiązków szkolnych oraz pogłębianie warsztatowych umiejętności artystycznych.

Jury zdecydowało o wyróżnieniu wszystkich uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody rzeczowe. Jeszcze raz dziękujemy za zgłoszenie do konkursu i zachęcamy do dalszej aktywności sportowej.

Poniżej prezentujemy wybrane prace konkursowe.