a-pegazik XXI Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK
eliminacje miejskio-gminne – 28 stycznia 2016 r.
organizator:
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Organizatorem głównym XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK 2016 jest Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się w czterech etapach:
I. Eliminacje szkolne,
II. Eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne,
III. Eliminacje powiatowe,
IV. Finał Wojewódzki.
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest organizatorem etapu miejsko-gminnego Konkursu, który odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. w siedzibie CK-MBP, przy ulicy Grunwaldzkiej 26.
Organizatorów eliminacji szkolnych prosimy o dostarczenie zgłoszeń uczestników zakwalifikowanych do II etapu do 21 stycznia 2016 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Grunwaldzka 26, parter).

REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
a. młodsi – klasy IV-VI SP;
b. starsi – klasy I-III gimnazjum.
3. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 3 minut.
4. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 5 minut.
5. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
8. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
9. Kryteria oceny:
a. interpretacja utworów
b. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
c. kultura słowa
d. ogólny wyraz artystyczny.

ETAPY KONKURSU
I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.
1. Organizują szkoły do 15 stycznia 2016 r.
2. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
3. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.
II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.
1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 28 stycznia (czwartek) 2016 roku. o godz. 10.00
w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26.
Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu.
4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie
w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
5. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
6. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.
III. Trzeci etap – eliminacje powiatowe.
1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 20 marca 2016 roku.
4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 31 marca 2016 roku.
5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).
IV. Finał Wojewódzki.
1. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
a) Młodsi – 27 kwietnia 2016 roku
b) Starsi – 28 kwietnia 2016 roku
2. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
do 20 kwietnia 2016 roku.
3. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
4. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
i wyróżnionych.
5. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.

XXI Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK  karta zgłoszenia:

http://mbp-ck.pl/wp-content/uploads/2015/12/XXI-Dolno%C5%9Bl%C4%85ski-Konkurs-Recytatorski-PEGAZIK-karta-zg%C5%82oszenia.pdf