Z wielką radością informujemy, że konkurs pt. „Życzenia dla Polski” został rozstrzygnięty! Otrzymaliśmy od Was ponad 20  prac konkursowych.

Celem konkursu było upamiętnienie 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz kształtowanie ich postaw patriotycznych i wzbudzenie szacunku do symboli narodowych.

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną i literacką twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć!

Po długich naradach Jury wybrało trzy pierwsze miejsca i jedno wyróżnienie w 3 kategoriach wiekowych:

kat. 4- 6 lat – I miejsce – Grzegorz Borensztajn

wyróżnienie – Łucja Olczak

kat. 7-11 lat – I miejsce –  Kornelia Jaremenko

kat. 12- 13 lat – I miejsce – Weronika Petner

Dziękujemy wszystkim Młodym Patriotom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach.