[gallery link="file" columns="5" orderby="title"] Dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlicy Wiejskiej w Grzmiącej uczestniczyły w pogadance profilaktycznej na temat złego wpływu narkotyków, alkoholu i nikotyny na zdrowie i życie człowieka. Program miał na celu uświadomić dzieciom szkodliwość wszelkich używek i ich wpływu na ludzką wolność i życie. Emocji było wiele. Po pogadance, w której dzieci również chętnie brały udział przelały one swoje emocje i postrzeganie używek na papier. Różnymi technikami plastycznymi wykonały prace w ramach konkursu plastycznego „Najlepsze wyjście nie wchodzić – nie narkotykom”. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane jury i najlepsze zostaną nagrodzone. Zapraszamy jeszcze chętnych do udziału. Czekają cenne nagrody!]]>