„Niemi świadkowie wojny. Głuszyca, której już nie ma” to konkurs plastyczny i fotograficzny adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Konkurs organizowany jest przez Podziemne Miasto Osówka w partnerstwie z Centrum Kultury-Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy i jest wydarzeniem towarzyszącym Zlotowi Szlakiem Martyrologii, który podtrzymuje pamięć o trudnej historii rozegranej w czasach II wojny światowej na naszych terenach.

Na prace plastyczne oraz zdjęcia ukazujące pozostałości obiektów i miejsc związanych z II wojną światową na terenie Gminy Głuszyca czekamy do ŚRODY 8 maja 2024 r. do godz. 17:00. Prace plastyczne i wydruki fotograficzne należy składać w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy ( biblioteka – parter lub pokój instruktorów- I piętro). Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 503 102 817 lub 512 041 027 w godzinach pracy CK-MBP.

Przed zgłoszeniem do konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji zgłoszenia do konkursu i podpisanie zgody przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO-I-FOTOGRAFICZNEGO(3)

Deklaracja konkursu