Poniżej publikujemy treść Zarządzenia Burmistrza Głuszycy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

2019-01-15 – Zarządzenie 8.O.2019