Prace były tworzone indywidualnie, w duetach i grupowo. W konkursie wzięli udział mieszkańcy Głuszycy, Jedliny-Zdroju, Walimia i Świdnicy. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród miało miejsce 11 maja podczas I Zlotu Szlakiem Martyrologii ,,Osówka 2013”.

 Centrum Kultury-MBP  włączyło się w obchody upamiętniające ofiary faszyzmu w naszym regionie i w ramach I Zlotu Szlakiem Martyrologii, zorganizowało konkurs plastyczny na plakat, którego tematyka była tożsama z założeniami zlotu.

Na konkurs wpłynęły prace dzieci młodzieży nie tylko z Głuszycy, ale także z Walimia, Jedliny-Zdroju czy Świdnicy. Prace były tworzone indywidualnie, w duetach i grupowo; niektórzy twórcy byli autorami więcej niż jednej pracy. Ale – co najważniejsze – każda z prac była niepowtarzalna i zgodna z tematyką konkursu. Jury  w składzie Maria Burek – instruktor plastyk z Centrum Kultury-MBP, Natalia Smolińska – instruktor z Centrum Kultury-MBP, Zdzisław Łazanowski –  prezes Osówki dokonało 9 maja br. ocen prac, w wyniku którego postanowiło przyznać:

I miejsce dla koła plastycznego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej,

II miejsce Przemysławowi Warchoł z Walimia,

III miejsce dla Zuzanny Pietrukiewicz z Młodzieżowego Koła Turystycznego działającego przy MDK w Świdnicy

oraz duetu:  Magdalena Sulmińska i Oliwia Sulmińska z  Jedliny Zdroju.

 Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, jakie otrzymali: Alan Jaremenko ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej, dzieci i młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Głuszycy Górnej oraz duet Ola Tomaszewska i Nikola Gerando z Jedliny Zdroju.

 Nagrody zostały wręczone w Osówce, podczas I Zlotu Martyrologii. Fundatorem nagród jest Centrum Kultury-MBP w Głuszycy.

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.