W konkursie fotograficznym organizowanym przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy w ramach zadania grantowego „Sowiogórskie skarby- w obiektywie i w sieci” wzięło udział siedemnastu uczestników. Finał konkursu odbył się 28 sierpnia br. w siedzibie głuszyckiego CK-MBP i towarzyszyła mu wystawa wybranych zdjęć, które zostały zgłoszone do konkursu. Zdjęcia można oglądać na stronie www.ckmbp.gluszyca.pl.

Skład Jury Konkursu stanowiły przedstawicielki Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, tj. Pani Barbara Sulecka- Przewodnicząca Jury, oraz Panie Barbara Rajter, Danuta Rech, Danuta Cieniawska. Jury, biorąc pod uwagę wymogi regulaminu Konkursu i kryteria oceny, dokonało oceny nadesłanych zdjęć. Decyzją Jury nagrody rzeczowe otrzymali:
I miejsce: Jan Brzeziński za zdjęcie pt: „Góra Jajo Jugów”
II miejsce: Adam Danel za zdjęcie pt: „Walim Grodno”
III miejsce: Wojciech Żołopa za zdjęcie pt: „Rogowiec Głuszyca”
Wyróżnienia: Paulina Ratajczak za zdjęcie pt.: „Głuszyckie Kamyki”,
Amelia Błaszczyk za zdjęcie pt: „Jedlina-Zdrój Posąg na Uzdrowisku”.

Powyższe zdjęcia zostały wydrukowane i zaprezentowane podczas finału konkursu. Dodatkowo do wydruku i prezentacji w czasie finału wybrano następujące nadesłane na konkurs zdjęcia, których autorami są:
– Adam Danel: „Głuszyca – Panorama Sierpnicy”, „Walim – Fregata”, „Głuszyca- Krzyż na Rogowcu”, „Jedlina-Zdrój- Borowa”,
-Wojciech Żołopa: „Dojrzewający rzepak – Głuszyca”, „Ostry cień mgły – las Głuszyca”, „W drodze na Wielką Sowę- Grządki”, Pieszyce, „Stawy – Głuszyca”,
-Jan Brzeziński: „Zima w Bartnicy”, „Tajemnicze lasy Ludwikowic Kł.”, „Na Włodzicką Górę z Ludwikowic Kł.”, „Polana Jugowska”,
-Marceli Błaszczyk: „Jedlina-Zdrój Wodopój- Serpentyny”,
-Łukasz Kusio: „Kamyki Głuszyca”, „Kamyki Głuszyca 2”, „Głuszyca ul. Łomnicka”
-Magdalena Mucha: „Głuszyca- Kamyki”
-Aleksandra Jaremenko: „Po horyzont”
-Katarzyna Borys: „Platforma widokowa na Jałowcu”
-Daniel Jaremenko: „Z drogi do Pieszyc. Spieszno do Pieszyc”
-Natalia Nowak: „Rogowiec”.
-Olga Morawiec: „Głuszyca- zachód słońca z Rogowca”, „Widok na Głuszycę”, „Głuszyca- widok z Kamyków”,
-Paulina Ratajczak: „Pasmo Gór Sowich”.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim osobom za uczestnictwo. Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy za pomoc w organizacji wydarzenia i przygotowanie słodkiego poczęstunku. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. Partnerzy wydarzenia: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy, Gmina Głuszyca.

Przypomnijmy, konkurs adresowany był do mieszkańców Gmin: Głuszycy, Nowej Rudy, Jedliny-Zdroju, Walimia i Pieszyc. Jego celem było ukazanie bogactwa zasobów historycznych oraz przyrodniczych znajdujących się na obszarze 5 gmin Partnerstwa Sowiogórskiego. Konkurs stanowi część zadania grantowego pn. „Sowiogórskie skarby – w obiektywie i w sieci” w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”.