Program ma na celu:
– odkrywanie przez młodzież  wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego,
– rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości,
– rozwój kompetencji społecznych młodzieży. 

Program adresowany jest do zespołów młodzieży w wieku od 16 do 19 lat (od 4 do 6 osób) z całej Polski. 

Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w programie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki lokalnej społeczności ze wspólną europejską tradycją i wartościami.

Nagrodą w konkursie jest wizyta studyjna w Brukseli. 

Szczegółowe zasady i formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na: http://bit.ly/Europa_z_naszej_ulicy_Druga_edycja

Termin zgłoszeń: 31 października 2018 r.

Pytania proszę kierować na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl