Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 31 lipca 2018r. do godz. 9:00.

Informacja o zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWS po zmianach cz.1

SIWS po zmianach cz.2

Projekt umowy po zmianach