Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaprasza czytelników do odbioru magnetycznych kart bibliotecznych. Bezterminowa karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL. Czytelnik posiadający Kartę biblioteczną uzyska możliwość:

  • wglądu do swojego konta bibliotecznego,

  • przeszukiwania zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+,

  • sprawdzenia dostępności poszukiwanej książki (np. czy jest aktualnie na półce czy została wypożyczona),

  • zamawiania i rezerwowania książek przez Internet (w tym za pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i iPad oraz pracujących pod systemem Android),

  • otrzymywania powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów,

  • korzystania z zasobów innych bibliotek pracujących w systemie MAK+

Głuszycka biblioteka działa w oparciu o nowy system wypożyczeń książek MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Umożliwia on tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. System jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną, spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpieczeństwo gromadzonym danym użytkowników.
System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 2 065 bibliotekach (w 854 bibliotekach głównych i 1211 filiach) co stanowi ok. 25,51% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Czytelnicy bibliotek korzystających z systemu MAK+ mają dostęp do podglądu księgozbioru na dwa sposoby: z poziomu ogólnego OPACa (dostępnego pod adresem: szukamksiążki.pl) oraz poprzez katalog on-line z poziomu strony biblioteki).