Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy świętował  inaugurację roku akademickiego 2022/2023 w dniu 13 października. Uroczystość poprowadził Prezes Zarządu UTW Jerzy Janus, który  serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości oraz studentów-seniorów.

– Już od 8 lat spotykacie się tu w tej Sali i niezmiennie pragniecie poszerzać swoją wiedzę. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i aby żadne przeciwności losu nie zmusiły nas do ponownego zamknięcia i udziału we wszelakich spotkaniach jedynie za pośrednictwem Internetu, abyście mogli uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach organizowanych zarówno w Głuszycy jak i innych miejscach. Życzę Wam, abyście mogli podróżować i poznawać nowe miejsca – powiedział Burmistrz Głuszycy Roman Głód sprawujący patronat honorowy nad UTW w Głuszycy. Głos zabrała również animatorka ruchu UTW i działań międzypokoleniowych w regionie sudeckim, członkini Gminnej Rady Pożytku Publicznego Teresa Ziegler.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Sylwia Bielawska – Wiceprezydent Miasta Wałbrzych. Obecni wysłuchali ciekawego wykładu pt. „10 złotych rad na udane wystąpienia publiczne”.