Na zaproszenie Biskupa Diecezji Świdnickiej, Burmistrza Głuszycy oraz diecezjalnego Duszpasterstwa Parlamentarzystów i Samorządowców w sobotę 28 kwietnia przedstawiciele władz samorządowych przybyli do Głuszycy, by uczestniczyć w III Forum Samorządowym poświęconym tematyce ekologicznej.

Po Mszy św. pod przewodnictwem J.E. ks. Bp. prof. dr. hab. Ignacego Deca sprawowanej w kościele pw. Chrystusa Króla uczestnicy forum udali się do głuszyckiego Centrum Kultury, gdzie wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy wygłosił Przewodniczący Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Michał Piskorz, który przybliżył zebranym, w jaki sposób NFOŚiGW przyczynia się do finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce.

Następnie o. Jan Maria Szewek OFM Conv z Krakowa w wystąpieniu zatytułowanym „Ziemia nasz wspólny dom” odniósł się do przesłania Encykliki „Laudato si”. Uczestnicy forum mieli okazję do wymiany zdań związanej z edukowaniem społeczeństwa w zakresie ekologii i wprowadzania rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego w działaniach samorządów lokalnych.

Na koniec burmistrz Roman Głód zaprosił gości forum na poczęstunek przygotowany przez restaurację „Gościniec Sudecki” w Głuszycy oraz do odwiedzenia Podziemnego Miasta Osówka. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom forum za owocne spotkanie.