Biblioteka w Głuszycy weźmie udział w II rundzie Program Rozwoju Bibliotek Program Rozwoju Bibliotek jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się w miejscowościach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. W tym roku o przyjęcie do Programu starały się 604 biblioteki. W gronie laureatów znalazło się 10 bibliotek z Dolnego Śląska, zgłoszonych jako Wiodące. Głuszycka biblioteka wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarnym Borze oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Jedlinie-Zdroju będzie Biblioteką Partnerską dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach. Warunkiem udziału w Programie było uzyskanie zgody urzędu gminy i elektroniczne złożenie wniosków, które były oceniane przez komisję konkursową. Przedmiotem oceny było nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami, działania, którymi biblioteka chciałaby się pochwalić, a także pozainwestycyjna działalność gminy związana z kulturą, oświatą czy polityka społeczną. W ramach PRB pracownicy bibliotek wezmą udział w cyklu intensywnych szkoleń i warsztatów, dzięki którym udoskonalą swoją wiedzę i umiejętności, co pozwoli poszerzyć ofertę biblioteki jeszcze lepiej dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Ponadto biblioteki otrzymają sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows 7 oraz oprogramowanie gotowe do użytku. [R.S.]]]>