Dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych nowe technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe znaczenie. Rośnie liczba użytkowników Internetu, rosną zasoby WWW, a także gama możliwości jakie daje nam sieć. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki, pracy, rozrywki. Internet jest nie tylko źródłem wiedzy i informacji, środkiem wymiany handlowej czy komunikacji, ale również życia towarzyskiego i kulturalnego.

Zasady obsługi komputera, a także różnorodność możliwości jakie stwarzają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne poznają uczestnicy kursu komputerowego podczas zajęć w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy.