nc1Kilkadziesiąt osób wzięło udział w sobotniej akcji Narodowego Czytania. Przedstawiciele głuszyckich instytucji, mieszkańcy oraz zaproszeni goście czytali fragmenty charakteryzujące postaci z Trylogii, sprawdzili swoją wiedzę w konkursie o Sienkiewiczu oraz mieli okazję obejrzeć wystawę nt. życia i twórczości pisarza – a wszystko to w pięknych plenerach głuszyckiego parku.

Na zaproszenie Gminy Głuszyca i CK-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy odpowiedzieli – jak co roku – przedstawiciele głuszyckich instytucji, księża, seniorzy działający przy CK-MBP, uczniowie SP 1, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy oraz mieszkańcy. Ponadto w tegorocznej edycji udział wzięli także zaproszeni goście: Piotr Sosiński – radny województwa dolnośląskiego, członek sejmikowej komisji kultury i edukacji oraz Robert Delegiewicz – wałbrzyski aktor. Trylogię w plenerach Ogrodu Jordanowskiego czytali (w kolejności): Julia Kmieć, Nina Banaś, Elżbieta Rembiszewska-Zibrow, Roman Rozmarynowski, Kamil Osiecki, Elżbieta  Kobylińska, Marta Borowiec, Jadwiga Czepil-Kostańska, Robert Delegiewicz, Stanisław Michalik, Małgorzata Wodyk, Piotr Sosiński, Małgorzata Wodyk, Grzegorz Czepil, ks. Radosław Stala, Zdzisław Łazanowski, Ewa Dorosz, Renata Tarasiuk.

Uczestnicy spotkania sprawdzili także swoją wiedzę w konkursie nt. życia i twórczości Henryka Sienkiewicza: zwycięzcą okazał się Roman Rozmarynowski dyrektor SP nr 1 w Głuszycy Górnej. Ponadto miłośnicy Trylogii mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami z życia pisarza, jak i obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę o Sienkiewiczu.

Każdy, kto na Narodowe Czytanie przyniósł egzemplarz książki H. Sienkiewicza, miał okazję podbić go specjalną pieczęcią przysłaną na akcję z Kancelarii Prezydenta RP. Narodowe czytanie prowadziły: Renata Sokołowska kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy oraz Monika Bisek-Grąz p.o. dyrektora CK-MBP. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Alicja Ogorzelec Burmistrz Głuszycy.