światowy dzień książkiIMG_3105   Chcąc uczcić Światowy Dzień Książki pochwalimy się twórczością naszych głuszyckich autorów – tych, którzy mieszkają w naszym mieście, a także tych, którzy urodzili się w Głuszycy, ale mieszkają obecnie poza naszym miastem.

Najwięcej książek w swoim dorobku ma Stanisław Michalik. Jego książki oparte na opracowaniach historycznych i dawnych kronikach niemieckich dotyczą historii naszego miasta i całego regionu wałbrzyskiego od czasów najdawniejszych po współczesne. Pan Stanisław wydał dotychczas 7 książek (w tym jedną współtworzył): Z historii mojego miasta (2002), Niezwykłości Osówki (2005), Impresje walimskie na 700-lecie (2005), Głuszyca dawniej i dziś (2006)(współautorzy: Grzegorz Czepil, Leopold Krysiński ), Głuszyckie kontemplacje cz. 1 (2011), U źródeł Charlotty (2012), Głuszyckie kontemplacje cz.2 (2013). Ósma publikacja: Wałbrzyskie powaby już w najbliższych dniach trafi do czytelników.

Monika Bisek-Grąz wieloletnia mieszkanka naszego miasta, a obecnie związana z nim zawodowo (p.o. dyrektora CK-MBP) ma w swoim dorobku dwie publikacje: Powojenny Wałbrzych, miasto kultur (2009), oraz Dziedzictwo kulturowe wałbrzyskiego: wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne (2011). Są to książki ukazujące funkcjonowanie ludności napływowej z całej przedwojennej Polski oraz z innych krajów w obszarze regionu wałbrzyskiego po II wojnie światowej. Książki zawierają bezcenne informacje o obrzędach i tradycjach ludności tu osiadłej, o ich pielęgnowaniu i wzajemnym przenikaniu.

Poeci: Romana Więczaszek oraz Marek Juszczak mieszkają obecnie poza Głuszycą, ale tu się urodzili i spędzili dzieciństwo oraz młodość. Oboje wydali po kilka tomików poezji. Romana: Krąg (2007), Spacery wierszem (2009), Że jesteś (2010), Słowa jak liście (2013), Marek: Łowienie czasu (2004), Głuszyca – moja Itaka (2008), Świadomość podświadomości (2006), Wytrwałość pamięci (2012).

Warto jeszcze wspomnieć o książce pt.: Zatrzymać w pamięci: wspomnienia mieszkańców Głuszycy (2010). Książka zawiera relacje pierwszych osadników głuszyckich spisane przez gimnazjalistów.

Wszystkie te książki można wypożyczyć w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy! Czekamy też na kolejne książki autorstwa naszych mieszkańców.