Dotacja została przekazana w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.  Celem programu, zainaugurowanego w 2010 roku jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Biblioteka w Głuszycy uczestniczy w programie od początku jego funkcjonowania. Dzięki dotacjom uzyskanym z Fundacji Orange od trzech lat mamy zapewniony dostęp do  szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w Grzmiącej i w Głuszycy Górnej. Został także zakupiony sprzęt (2 komputery wraz z oprogramowaniem, rzutnik, ekran) wspomagający działania biblioteki w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nasi użytkownicy mogą korzystać z Internetu bezpłatnie. Prowadzone są projekty o charakterze edukacyjnym. Co roku w naszej bibliotece zwiększa się liczba osób korzystających z nowoczesnych technik informacyjnych.