indeksTo już ostatni rok funkcjonowania projektu pod nazwą „Orange dla bibliotek” realizowanego przez Fundację Orange przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego projektu głuszyckiej bibliotece przyznano w bieżącym roku dotację w wysokości 1.379,90 zł. Kwota ta zapewni bibliotece głównej oraz filii bibliotecznej w Grzmiącej refundację kosztów związanych z dostępem do szerokopasmowego łącza internetowego, a także posłuży celom edukacyjnym oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki w okresie od 01 stycznia do 31 lipca br.