17 maja w CK-MBP odbył się uroczysty finał konkursu „Kronika przeczytanych książek”. Konkurs został zorganizowany dla uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej przez panią Wandę Winiarską -nauczyciela tej szkoły. Jego  celem było rozwijanie aktywności czytelniczej i wzbogacenie wiedzy o świecie poprzez czytanie.  W konkursie wzięło udział 18 uczniów, których zadaniem było przygotowanie kroniki zawierającej ilustrację do przeczytanej książki z podaniem jej autora i tytułu. Rozstrzygnięcie i finał konkursu zaplanowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy. Komisja konkursowa w składzie : Ewa Piwońska, Elżbieta Sokołowska  – nauczycielki PSP nr 1 oraz Renata Sokołowska i Marzena Nyga – bibliotekarki z MBP dokonała oceny prac i postanowiła  nagrodzić  wszystkie prace, przyznając nagrody główne oraz wyróżnienia I i II stopnia.

I miejsce zajęła Izabela Rudnicka,  II miejsce: Ewa Kuchnia oraz Martyna Brożyna, III miejsce: Oliwia Rogalska. Wyróżnienia  I stopnia: Oskar Wójcicki, Natalia Słomiana, Olaf Dzień, Kamil Skała, Damian Małkowski; wyróżnienia  II stopnia: Mirela Drzymalska, Maja Chmiel, Wiktoria Kowalewska, Szymon Prorok, Oliwia Smolińska, Kewin Błachotnik, Weronika Sobczyńska, Alan Jaremenko, Martyna Marczewska.
Zanim zostały rozdane nagrody każdy uczestnik konkursu opowiedział o jednej z przeczytanych przez siebie książek . Było to dla dzieci nie lada wyzwanie, gdyż słuchaczami byli nie tylko koledzy z klasy i wychowawczyni ale także rodzice, rodzeństwo, nauczyciele wraz z dyrektorem Romanem Rozmarynowskim oraz inni goście.  Dzieci były pięknie przygotowane i z przekonaniem zachęcały do przeczytania prezentowanej przez siebie książki.
Uroczystość  była uświetniona obecnością autora Krzysztofa Kułagi, który  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przeczytał obecnym jedną z baśni o zamku Książ ze swojego zbioru pt.: „Zaczarowany dzwon”. Pan Krzysztof  jest regionalistą, miłośnikiem historii, wieloletnim przewodnikiem po zamku Książ. Jest także  znakomitym oratorem (w 2000 r. zwyciężył w międzynarodowym konkursie krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu).

Nagrody w postaci pięknych książek zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Rodzice zadbali także o to, by poczęstować przybyłych gości pysznym ciastem, słodyczami i napojami.