19 stycznia dzieci obejrzały film pt.: „Szkoła z blachy” w reżyserii Katarzyny Tekiem i Tomasza Michalczewskiego.W filmie podejmowana jest tematyka dostępu do edukacji w jednym z największych i najgorszych pod względem jakości życia slumsów w regionie Afryki Wschodniej – Mathare Valley (Kenia).
Przed projekcją dzieci opowiadały o swoich szkołach, o tym  jak one są wyposażone i co im się w nich nie podoba. Film zrobił na młodych widzach duże wrażenie.  Krytyczne opinie na temat swoich szkół wygłaszane przed projekcją znacznie osłabły. Dzieci zastanawiały się, jak można pomóc afrykańskim rówieśnikom. Na koniec odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których powstały prace obrazujące jak powinna wyglądać afrykańska szkoła.